بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسان مجریان گاز در قبال مشترکین و اشخاص ثالث
بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسان مجریان گاز در قبال مشترکین و اشخاص ثالث 0بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسان مجریان گاز در قبال مشترکین و اشخاص ثالث 1

بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسان مجریان گاز در قبال مشترکین و اشخاص ثالث

قیمت
۹۳۳,۰۰۰تومان

  (ویژه تمامی مجریان گازرسان تحت پوشش اتحادیه گازرسانان سراسر کشور)

   

  موضوع بیمه: عبارت است از بیمه مسئولیت مدنی بیمه گذار در مقابل مشترکین و اشخاص ثالث، بدین معنی که چنانچه در نتیجه قصور و یا اهمال غیر عمدی بیمه گذار خسارت جانی و مالی افراد مورد اشاره وارد آید و بیمه گذار بر اساس رای مراجع قضایی مسئول جبران خسارت شناخته شود ، بیمه گر پس از احراز مسئولیت بیمه گذار مطابق با شرایط و مفاد بیمه نامه، حداکثر تا سقف تعهدات ذیل نسبت به جبران خسارت اقدام خواهد نمود.

  تعهدات بیمه نامه:

  • + حداکثر تعهد بیمه گر جهت فوت و نقص عضو برای هر نفر در هر حادثه در ماه های عادی مبلغ 6.000.000.000 ریال .
  • + حداکثر تعهد بیمه گر جهت فوت برای هر نفر در هر حادثه در ماه های حرام مبلغ 8.000.000.000 ریال.
  • + حداکثر تعهد بیمه گر جهت هزینه های پزشکی برای هر نفر در هر حادثه مبلغ 200.000.000 ریال.
  • + حداکثر تعهد بیمه گر جهت خسارتهای مالی در هر حادثه مبلغ 1.000.000.000 ریال.
  • + حداکثر تعهد بیمه گر جهت فوت و نقص عضو در طی دوره بیمه مبلغ 40.000.000.000 ریال.
  • + حداکثر تعهد بیمه گر جهت هزینه های پزشکی در طی دوره بیمه مبلغ 1.000.000.000ریال.
  • + حداکثر تعهد بیمه گر جهت خسارتهای مالی در طی دوره بیمه مبلغ 10.000.000.000 ریال.
  • + فرانشیز هزینه های پزشکی 10% هر خسارت حداقل  500.000 ریال.
  • + فرانشیز خسارت های مالی 10% هر خسارت حداقل  5.000.000 ریال.
  •  

  شرایط بیمه نامه:

  1. + مسئولیت تمامی پروژه های اجرا و تائید شده بیمه گذار که قبل از صدور بیمه نامه انجام شده باشد ( حداکثر در 15 سال گذشته ) مشروط به اینکه وقوع حادثه و منشاء آن در طول مدت اعتبار بیمه نامه باشد و به شرط عدم اعلام خسارت در مراجع قضایی و ذیصلاح تا زمان شروع بیمه نامه، تحت پوشش می باشد.
  2. + کلیه پروژه‌هایی که در زمان اعتبار بیمه نامه در دست اجرا می باشد و یا تأیید نهایی می‌گردند، ادعای خسارت به مدت 7 سال پس از انقضای بیمه نامه در تعهد بیمه گر می باشد. پرداخت دیه تا 7 سال پس از انقضاء بیمه نامه برای هر نفر در هر حادثه طبق اعلام قوه قضاییه خواهد بود. بدیهی است در هر صورت تعهدات بیمه گر از سقف تعهد فوت و نقص عضو در طی دوره بیمه (مبلغ 40.000.000.000 ریال) تجاوز نخواهد کرد.
  3. + محدوده مکانی تحت پوشش بیمه نامه سطح کشور ایران می باشد.
  4. + خسارت وارد به اقوام درجه یک بیمه‌گذار، چنانچه ناشی از فعالیت گازرسانی باشد، در صورت احراز مسئولیت بیمه‌گذار تحت پوشش می‌باشد.

  پوشش‌های اضافی:

  1. در صورت تمایل، مجری گازرسان می تواند جهت دریافت پوشش های تکمیلی بیمه نامه از موارد ذیل استفاده نماید؛
  2. + پوشش مطالبات تبصره یک ماده 66 تأمین اجتماعی تا سقف مبلغ 6.000.000.000 (حق بیمه 5.500.000 ریال)
  3. + پوشش تعدد دیات و دیات غیر مسری تا سقف مبلغ 6.000.000.000 ریال (حق بیمه 3.900.000 ریال)
  4. + پوشش افزایش ریالی دیات از تاریخ شروع بیمه نامه تا 3 سال (حق بیمه 3.700.000 ریال)
  5.  
  6. حق بیمه با تعهدات فوق به صورت کامل مبلغ 22.430.000 ریال
  7.  
  مشخصات عمومی
  شناسه محصول۴
  عنوانبیمه مسئولیت حرفه ای مهندسان مجریان گاز در قبال مشترکین و اشخاص ثالث
  دسته بندیبیمه مسئولیت حرفه ای

  محصولات مرتبط